ΣΧΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η ΣΧΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. αποτελείται από μία ομάδα μηχανικών με ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο, ικανή για σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων. Το σύστημα των παρεχόμενων υπηρεσιών διαθέτει ως βασική αρχή λειτουργίας την αποτελεσματικότητα ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.


Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Βασική επιδίωξη του σχεδιασμού μας είναι η εφαρμογή δημιουργικών ιδεών, υψηλής αισθητικής, με κέντρο τον άνθρωπο. Κατανοώντας τις ανάγκες και το όραμα κάθε πελάτη, δημιουργούμε ποιοτικούς χώρους, ευχάριστους προς τον εκάστοτε χρήστη, με εργονομία και ορθή λειτουργική διαρρύθμιση, ενώ παράλληλα με γνώμονα τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και την εξοικονόμηση ενέργειας σχεδιάζουμε σύγχρονες προτάσεις εναρμονισμένες με το περιβάλλον.


Κατασκευή - Project Management

Η πολύπλευρη εμπειρία μας πάνω στην υλοποίηση κτιριακών έργων αποτελεί οδηγό και εχέγγυο για την εξασφάλιση ποιότητας στην κατασκευή εντός των προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών που τίθενται ανά περίπτωση.

Υπηρεσίες Μηχανικού

Οι ΣΧΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτοντας σημαντική γνώση της διαρκώς μεταβαλλόμενης νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που καλείται να διαχειριστεί ο πολίτης, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικών με πολεοδομικά θέματα, άδειες λειτουργίας, ενεργειακές μελέτες και αξιοποίηση ακινήτων. Βασικός στόχος η ολοκληρωμένη και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, αποφεύγοντας καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.


Στατικές μελέτες

To Τμήμα Στατικών του γραφείου μας κατέχει περί τις είκοσι (20) άδειες σύγχρονων λογισμικών για 2D σχεδίαση, ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών σκυροδέματος, χάλυβα και ξύλου. Έχοντας σχεδιάσει δημόσια και ιδιωτικά έργα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Μ. Βρετανία κλπ.), αλλά και εκτός Ευρώπης (ΗΠΑ, Νότια Αμερική, Μέση Ανατολή, Αυστραλία κλπ.), οι Μηχανικοί της εταιρείας μας είναι εξοικειωμένοι με πλήθος κανονισμών (EN, BS, DIN, IBC κλπ.).


 
Turning ideas into reality

Το γραφείο

Από το 2011 έως και σήμερα οι ΣΧΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ αποτελούν μία διεπιστημονική ομάδα μηχανικών, η οποία δημιουργήθηκε από την ανάγκη για συνεργασία και εξέλιξη, με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων. Η ομάδα μας αποτελείται από αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς με ισχυρό επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο, που τους καθιστά ικανούς να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε όλες τις απαιτήσεις. Έχοντας ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης, στατικών μελετών, εφαρμογών στην κατασκευή, project management, βιοκλιματικού σχεδιασμού καθώς και εμπεριστατωμένη γνώση σε θέματα νομοθεσίας και αδειοδοτικών μηχανισμών, έχουμε δημιουργήσει μία πολυδιάστατη ομάδα που σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες προτάσεις και εφαρμογές.


Ενδεικτικά έργα