Τεχνικά έργα υποδομής Αυτοκινητοδρόμου “Στρούμα”, Τμήμα 4 Σαντάνσκι-Κούλατα