Τεχνικά έργα υποδομής Εγνατίας Οδού, τμήμα Αρδάνιο-Μάνδρα